Hvad er The Work of Byron Katie?

The Work består af 2 dele.
Først identificere tankerne – derefter at undersøge dem.
Til at indentificere tankerne kan bruges en Arbejdsseddel. At udfylde Arbejdssedlen er en meditation.

Derefter undersøger man en tanke ad gangen med de fire spørgsmål.

1. Er det sandt?
2. Kan du virkelig vide, det er sandt?
3. Hvordan reagerer du, hvad sker der, når du tænker den tanke?
4. Hvem ville du være uden tanken?
Vend tanken om. Kunne det modsatte være lige så sandt eller sandere?

Det er vigtigt enten at skrive sine svar ned – eller at have en facilitator til at stille spørgsmålene.

Vores sind er superhurtigt. Det kaster hele tiden konklusioner om sig. Og det er så overbevisende, at vi hopper på den hver gang.

Nå vi undersøger vores tanker med The Work, dukker der ting op, vi ikke kunne regne os frem til. Det er derfor vi skal lave undersøgelsen og svare på de 4 spørgsmål. Det er ikke muligt at springe undersøgelsen over og gå direkte til konklusionen. Vores sind tror, at det kender svarene, men vi kan ikke bruge de svar til noget uden at have gået hele vejen med dem og oplevet hvad det er, der foregår i vores indre.